תחומי התמחות

 

ייעוץ, היערכות ותכנון מס בעסקאות ומיזמים | ייצוג לקוחות מול רשות המיסים ומשרדי פקיד שומה בכל הליכי השומה | ייצוג לקוחות בבתי משפט, בכל הערכאות, בנושאי מס הכנסה | טיפול בקבלת אישורי מראש ("Pre-Ruling") מאת רשות המיסים | מתן חוות דעת בסוגיות מס הכנסה.

 

ייעוץ, היערכות ותכנון מס בעסקאות ומיזמים | ייצוג לקוחות מול רשות המיסים ומשרדי מנהל מע"מ בכל הליכי השומה | ייצוג לקוחות בבתי משפט, בכל הערכאות, בנושאי מע"מ | טיפול בקבלת אישורי מראש ("Pre-Ruling") מאת רשות המיסים | טיפול בנושאי פטור מתשלום מע"מ / חיוב מע"מ בשיעור אפס | מתן חוות דעת בסוגיות מע"מ.

 

ייעוץ, היערכות ותכנון מס בעסקאות ומיזמים בינלאומיים | שימוש ברשת האמנות למניעת כפל מס שמדינת ישראל צד להן | טיפול בנושא "תושבות" והחזרי מס עבור ישראלים השוהים בחו"ל | טיפול בנושא "Relocation" | טיפול בהסדרת הטבות מס עבור "תושבים חוזרים" | טיפול בקבלת אישורי מראש ("Pre-Ruling") מאת רשות המיסים | ייצוג לקוחות מול רשות המיסים ומשרדי פקיד שומה בכל סוגיות מס בינלאומיות | ייצוג לקוחות בבתי משפט, בכל הערכאות, בסוגיות מס בינלאומיות | מתן חוות דעת בסוגיות מס בינלאומיות | טיפול בנושא מחירי העברה ("Transfer Pricing").

 

טיפול בקבלת פטור או הקלה ממס מאת רשות המיסים | טיפול בקבלת אישור מאת רשות המיסים לצורך הכרה בתרומות | טיפול בנושא סיווג מלכ"ר/עוסק | טיפול בקבלת אישורי מראש ("Pre-Ruling") מאת רשות המיסים | ייצוג לקוחות מול רשות המיסים בכל הליכי השומה | ייצוג לקוחות בבתי משפט, בכל הערכאות | מתן חוות דעת בסוגיות מלכ"רים, עמותות ומוסדות ציבור.

 

ייעוץ, היערכות ותכנון מס בעסקאות מקרקעין | ייצוג לקוחות מול רשות המיסים ומשרדי מיסוי מקרקעין בכל הליכי השומה | ייצוג לקוחות בועדות ערר ובבתי משפט, בכל הערכאות, בנושאי מיסוי מקרקעין | טיפול בקבלת אישורי מראש ("Pre-Ruling") מאת רשות המיסים | מתן חוות דעת בסוגיות מיסוי מקרקעין.

 

טיפול בעסקאות מסחריות (כגון: חברות, שותפויות, מיזמים משותפים) | עריכת חוזים מסחריים (כגון: הסכמי מייסדים, הסכמי מכר/רכש, מיזוגים/פירוקים) | סיוע בגיוס משקיעים | ייעוץ וליווי שוטף | רישום חברות, שותפויות, עמותות | תכנוני מס בעסקאות מסחריות בארץ ובחו"ל.

 

ייצוג לקוחות בעבירות מס, בהליכי חקירה מול רשויות המס ובבתי משפט, בכל הערכאות | טיפול בהסדרי כופר מול רשויות המס | טיפול בהליכי "גילוי מרצון" מול רשויות המס.

 

ייעוץ, היערכות ותכנון מס בעסקאות היי-טק | טיפול במיסוי אופציות של נושאי משרה ועובדי היי-טק | טיפול בקבלת אישורי מראש ("Pre-Ruling") מאת רשות המיסים.

 

ארנונה כללית: ייעוץ, היערכות, תכנון מס בעסקאות ומיזמי נדל"ן | ייצוג לקוחות מול הרשויות המקומיות ובוועדות ערר לעניין ארנונה כללית | ייצוג לקוחות בבתי משפט, בכל הערכאות, לרבות ביהמ"ש לעניינים מנהליים | מתן חוות דעת בסוגיות ארנונה כללית.
אגרות והיטלי פיתוח (ביוב, מים, סלילה ותיעול): ייעוץ, היערכות, תכנון מס בעסקאות ומיזמי נדל"ן | ייצוג לקוחות מול הרשויות המקומיות ובוועדות ערר לעניין ביוב | ייצוג לקוחות בבתי משפט, בכל הערכאות, לרבות ביהמ"ש לעניינים מנהליים | מתן חוות דעת בסוגיות אגרות והיטלי פיתוח.

 

טיפול בעסקאות מקרקעין (כגון: מגורים, מסחר ותעשייה, חקלאות, מינהל) | טיפול בעריכת חוזי מקרקעין (כגון: מכר, שכירות, שיתוף במקרקעין, פירוק שיתוף) | טיפול במיזמים משותפים | טיפול בעסקאות קומבינציה | טיפול בקבוצות רכישה | רישום עסקאות מקרקעין.